Kahdeksan inspiroivaa viikkoa opiskelijoiden kanssa

in English

31 Oct 2019
by Riikka Kämppi

Millainen kokemus Demola on partneriorganisaation näkökulmasta? Laura Kukkonen ratkoi yhdessä eri alojen korkeakouluopiskelijoiden kanssa nuorisotyöttömyyteen liittyvää haastetta keväällä Kuopiossa. Demola jäi Kukkoselle mieleen työkaluna, joka tuo uudella tavalla eri alojen osaajat saman pöydän ääreen.

Miten edistetään opiskelijoiden työllistymistä heti valmistumisen jälkeen? Miten nostetaan esiin introverttejä työnhakijoita? Näihin isoihin nuorisotyöttömyyden kysymyksiin Kuopion kaupunki lähti etsimään ratkaisuja Demolan avulla keväällä 2019.

”Nuorisotyöttömyys on maailmanlaajuisesti merkittävä aihe, johon on etsitty jo pitkään ratkaisuja. Halusimme Kuopiossa lähteä ratkomaan uudenlaisella tavalla yhteistyössä eri alojen osaajien kanssa”, kertoo projektipäällikkö Laura Kukkonen Kuopion kaupungilta.

Demolan ideana on yhdistää organisaation omat asiantuntijat työskentelemään yhdessä korkeakouluopiskelijoiden kanssa kahdeksan viikon ajan. Vuodesta 2013 Kuopion kaupungin työllisyyspalveluissa työskennellyt Kukkonen halusi Demolasta kuullessaan lähteä ehdottomasti mukaan.

”Demola kuulosti jo heti alussa tosi innostavalta! On aina todella kiinnostavaa, kun eri ikäiset ja eri taustoista tulevat ihmiset yhdistävät voimansa”, Kukkonen sanoo.


Yhteistyö jatkui myös Demolan jälkeen

Demolan ydin on yhteiskehittämisessä. Kaikki tiimin jäsenet ovat tasavertaisia keskenään ja jokaisen erilainen osaamistausta pääsee esiin – oli kyseessä sitten opiskelija tai partneriorganisaation edustaja.

Käytännössä partneriorganisaation tehtävänä on olla opiskelijoiden tukena innovaatiotyössä, antaa oma asiantuntijuus opiskelijoiden käyttöön ja kannustaa omalta osaltaan opiskelijoita uudenlaiseen ajatteluun. Demolaan osallistuminen vaatii Kukkosen mukaan partneriorganisaatiolta motivoituneita ja sitoutuneita asiantuntijoita, jotka ovat avoimin mielin mukana.

”Demolassa opiskelijoita rohkaistaan tuomaan omia, raikkaita näkemyksiä esiin. Se on Demolan rikkaus. Meidän asiantuntijoiden pitää tällöin muistaa, ettemme ala liikaa tuomaan esille omia ajatuksiamme. Jos partneriorganisaatio sanelee Demolassa, että näin on aina tehty ja tulee tehdä nytkin, ei tuloksena synny mitään uutta”, Kukkonen sanoo.

Kukkosen mukaan kaikista palkitsevinta oli, että työllisyyspalvelut sai Demolasta konkreettisia ja hyviä keinoja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. Työn tuloksena syntyi idea työnhakua auttavasta sovelluksesta, joka yhdistää työnantajia ja työntekijöitä matalalla kynnyksellä, sekä ammattikoululaisille suunnattu työelämätaitojen valmennuskonsepti.

Opiskelijoiden ja työllisyyspalvelujen yhteistyö on jatkunut myös Demolan jälkeen.


 Eri alojen osaajat takaavat onnistumisen

Työllisyyspalvelujen Demola-tiimin tukena oli koko matkan ajan Demolan yhteiskehittämisen asiantuntija Erik Nyroos, jonka tehtävänä oli huolehtia, että projekti etenee suunnitellusti.

”Erik oli todella hyvä vetäjä, joka loi myönteisen ilmapiirin tiimiimme. Erikin vastuulla oli varmistaa, että työ edistyy niin kuin Demolassa kuuluu”, Kukkonen kehuu.

Kukkosen yllätti positiivisesti Demola-konseptissa sen suunnitelmallisuus ja täsmällisyys.

”Demola yhdistää opiskelijoita ja organisaatioita konkreettisesti. Konsepti on hyvin ennalta suunniteltu ja tuottaa selkeästi innovaatioita. Välillä Demola haastaa ja kovastikin, mutta kaikkeen mitä tehdään, on hyvät perusteet. Hankalissa hetkissä sekä partnereiden että opiskelijoiden kannattaa luottaa siihen, että hyvä tulee”, Kukkonen rohkaisee.

Työllisyyspalvelujen projektissa oli mukana Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoita esimerkiksi tekniikan, kauppatieteiden ja sosiaalitieteiden aloilta. Kukkosen mukaan tämä oli yksi syy siihen, miksi työskentely oli niin tuloksellista.

”Demola osoitti, että eri taustoista tulevat ihmiset pystyvät rohkeaan ja avoimeen keskusteluun, oli koulutus tai elämänkokemus millainen tahansa. Demolan jälkeen minulla on vain vahvistunut ajattelu siitä, että asioita pitäisi entistä enemmän kehittää epätyypillisillä kokoonpanoilla ja yhdistää rohkeasti eritaustaisia ihmisiä ideoimaan keskenään. Tämä on varmasti keskeinen asia, että innovaatioita alkaisi syntyä tässä maassa entistä enemmän.”

More Demola Stories