KONE: Haasteena kiinalainen ikääntyvä yhteiskunta

in English
DESIGNED TOGETHER WITH KONE

Vanhusten määrän on ennustettu kasvavan Kiinassa 160 miljoonasta 370 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Kone, yksi maailman johtavia yrityksiä hissi- ja liukuporrasalalla, halusi Demolan avulla sukeltaa syvälle Kiinan ikääntyvään yhteiskuntaan. Demola-tiimin päätavoitteena oli tunnistaa, millaisia haasteita kiinalaiset vanhukset kohtaavat tulevaisuudessa ja miten Kone voi viimeisimmällä teknologiallaan auttaa näiden haasteiden ratkaisemisessa vuonna 2050.

Better life & Wellbeing

Demola-tiimi aloitti työnsä haastattelemalla ja tarkkailemalla vanhuksia. Haastavan tehtävän myötä tiimi ymmärsi uudella tavalla vanhusten ja heidän sukulaistensa motivaatiotekijöitä, tekoja, tavoitteita ja pelkoja. Samalla tiimi tarkasteli kokonaisvaltaisesti ikääntymisen ilmiötä Kiinassa. Nämä taustatiedot toimivat hyvänä perustana ratkaisuehdotusten suunnittelulle.

Useita ratkaisuja

Esitetyt konseptit vaihtelivat julkisesta liikenteestä ja uuden yhteisöllisen sairaalan konseptista ikäihmisten matchmaking-palveluun ja yhteisiin hoiva- ja avustajapalveluihin. Ratkaisut vastaavat niihin haasteisiin, joita ikääntyvät ihmiset tulevat Kiinassa mitä todennäköisimmin kohtaamaan tulevaisuudessa.

Ryhmä onnistui keräämään laadukasta taustatietoa vanhuksilta, joka on yleensä yksi haastavimmista loppukäyttäjäryhmistä. Yhdistämällä nämä havainnot tutkimustietoon tiimi rakensi selkeitä erilaisia tulevaisuusskenaarioita.

Tulokset perustelevat vahvasti, miksi ikäihmisten palveluihin tulisi keskittyä entistä vahvemmin tulevaisuudessa.

Tukea tulevaisuuden toiminnoille

Koneelle arvokkainta Demolassa oli todellisten kokemusten ja haastattelujen kerääminen. Tulokset perustelevat vahvasti, miksi ikäihmisten palveluihin tulisi keskittyä entistä vahvemmin tulevaisuudessa. Tämä tieto auttaa Konetta sekä strategiatyössä että suunniteltaessa tulevaisuuden ratkaisuja Kiinassa. 

More Demola Stories