The City of Tampere and Demola Speeding Up the Local Innovation Ecosystem Together

Tampereen kaupunki ja Demola vauhdittamassa tamperelaista innovaatioekosysteemiä

Tänä keväänä Demola on käynnistänyt jälleen paikallista toimintaansa Tampereella monen vuoden tauon jälkeen. Maaliskuussa aloittaneet monialaiset opiskelijatiimit työskentelivät kevään ajan intensiivisesti tulevaisuuden haasteiden ja mahdollisuuksien parissa. Tampereen kaupunki ja Demola yhdessä pyrkivät vauhdittamaan Tampereen innovaatioekosysteemiä ja kansainvälistymistä. 

Maaliskuussa Tampereella Platform6:n tiloissa käynnistyi 11 uutta yhteiskehittämisen projektia, joissa korkeakouluopiskelijoista koostuvat tiimit yhdessä Demolan asiantuntijoiden kanssa, paikallisten toimijoiden avulla, pyrkivät ymmärtämään tulevaisuutta ja sen ilmiöitä. Rohkeisiin tulevaisuuskuviin tähtäävät projektit käsittelivät muun muassa kestävämmän Tampereen rakentamista, digitaalisia identiteettejä ja demokratian kehitystä.

”Tämän yhteistyön keskiössä on se, että kaupunki haluaa kiihdyttää ja lisätä uusien startup-yritysten syntyä Tampereella. Uskomme, että mitä enemmän eri alojen tulevat osaajat tiimiytyvät ja suunnittelevat yhdessä, sitä suurempi mahdollisuus on, että he työskentelevät myös projektin ulkopuolella yhdessä ja kehittelevät yritystoimintaa yhdessä. Näin ei tietenkään joka kerta tapahdu, mutta tähän mahdollisuuteen haluamme kannustaa opiskelijoita”, kommentoi Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Timo Antikainen.

Kevään tiimeissä työskenteli yhteensä 48 opiskelijaa Tampereen yliopistosta ja Tampereen ammattikorkeakoulusta. Kansainvälisyys ja monialaisuus ovat keskeisiä tekijöitä Demolan kaikessa toiminnassa, sillä tulevaisuuden innovaatiot ja mahdollisimman tuoreet näkökulmat syntyvät monimuotoisessa ympäristössä. Tampereen kevään tiimeissä opiskelijoita olikin peräti 20 eri maasta, vähintään kymmenestä eri tiedekunnasta. Opiskelijat tulivat muun muassa kasvatustieteiden, terveystieteiden, politiikan tutkimuksen, journalistiikan, arkkitehtuurin, materiaalitekniikan, sosiaalitieteiden ja liiketalouden tiedekunnista tai opintosuuntauksista. 

Aleksandra Akmaikina, Public and Global Health -tutkinto-ohjelmassa maisterintutkintoaan suorittava opiskelija, otti osaa Demola-projektiin tänä keväänä jo kolmatta kertaa. “Koen, että taitoni ovat kehittyneet Demolassa, ja nautin siitä, miten työskentelykulttuurissa vallitsee ajattelun- ja ilmaisunvapaus ilman rajoittavia tekijöitä”, Akmaikina kertoo.

Akmaikinan kanssa saman Demola-projektin parissa työskennellyt Sustainable Digitalisation -tutkinto-ohjelman maisteriopiskelija Sofia Kasari kommentoi, että hän tuli Demolaan päästäkseen työskentelemään monialaisessa tiimissä ja kehittelemään tosielämän ratkaisuja yhdessä ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. ”Halusin päästä harjoittelemaan sekä koko suunnitteluprosessia että sitä, miten uusia ideoita esitetään houkuttelevasti, yrityslähtöisestä näkökulmasta. Molempia olen päässyt tekemään!”

 

Opiskelijat Aleksandra Akmaikina ja Sofia Kasuri

Paikallisten tiimien toiminta Tampereella kytkeytyy  Demolan laajempaan kansainväliseen verkostoon. Tänäkin keväänä yli 200 kansainvälistä opiskelijatiimiä työskenteli ympäri maailman sekä online-ympäristössä että muun muassa Skotlannissa, Namibiassa, Latviassa, Japanissa, Unkarissa ja Portugalissa. Viikoittaiset teemakohtaiset tapaamiset eri puolella maailmaa työskentelevien tiimien kesken antoivat lisää näkökulmia ja työkaluja tiimeille.

Demola on osana Tampereen kaupungin innovaatiotoimintaa mukana kehittämässä innostavaa, konkreettista tekemistä, jonka päämääränä on tuoda yhteen tamperelaiset yritykset, korkeakoulut ja julkisen sektorin toimijat. ”Odotuksemme jatkon suhteen ovat kovat, ja uskomme kovasti Tampereen nuorten osaamiseen. Haluamme olla kaikin mahdollisin tavoin tukemassa myös opiskelijatiimien jatkopolkuja. Tämänkaltaisen toiminnan pitää olla pitkäkestoista. Yhteisenä tavoitteenamme tänä vuonna oli koota kymmenen paikallista opiskelijatiimiä, ja se tavoite ylittyi”, kommentoi Tampereen kaupungin kasvupalvelujohtaja Irene Impiö.

Nyt kun Demola on palannut juurilleen kotikaupunkiinsa Tampereelle, on sen ja Tampereen kaupungin yhteisenä tavoitteena mahdollistaa vuosittain sadan korkeakouluopiskelijan opiskelijan osallistuminen projekteihin ja niiden aikana syntyneiden ideoiden jatkokehittelyyn.


In EnglishSee all stories

Basic information

Type

Articles

Date of publication

17/05/2023

Created by

Ida Riikonen

Sharing is caring!

Share this event with anyone you think would be interested.